Transportører havbruk

Fôr-transportører

Å velge riktig transportmetode for fôret er viktig både med tanke på skånsom transport, fôrmengder og pelletsstørrelser.

Helland Silosystem har over 50 års erfaring med fôrhåndtering av fiskefôr og leverer løsninger som transporterer fôr fra 0,5mm til 12mm.

Løsningene er testet på fabrikk for å sikre skånsomhet og kapasitet.

Helland Flexi Fôrskrue

Helland Flexi Fôrskrue leveres i fire modeller alt etter rørtype, bendradius og snegl. Valg av riktig fôrskrue er viktig i forhold til skånsomhet. Helland Flexi Fôrskrue er spesielt prisgunstig ved lange fôrskruer og monteres enkelt rundt eventuelle hindringer i lange rørgater.

Til Flexi 90 og 90/75 benyttes norskproduserte rør som er 10% tykkere i gods og produsert med en spesiell PVC for å gi en driftsikker transport. Innvendig benyttes en fleksibel spiral med ekstra glatt overflate, noe som gir en skånsom håndtering av fôret.

Flexi 90/75 er spesielt velegnet til transport av pellets i flere størrelser, mens Flexi 125 er utviklet for større pellets.

Helland 99 Påfyllingssystem

Dette er et rørsystem som benyttes til fylling av siloer fra portabelt blåseanlegg eller bulkbiler. Rørene leveres i aluminium og bendene i galvanisert stål.

Bendene har god radius og skjøtene er sømløse slik at påfyllingen blir så skånsom som mulig.  

Bendene leveres med vinkler i 15, 30, 45, 60 og 90 grader, noe som gjør at man enkelt kan bygge og tilpasse installasjonen til hvert enkelt anlegg.

Rundtransportør

Rundtransportøren er en effektiv transportmåte for fôr og brukes når fôr skal fraktes fra én silo/beholder og ut til flere fôrstasjoner/automater. 

Kjennetegn:

  • Kan settes opp med enkel styring eller med en mer avansert styring, der fôret veies før angitt mengde fraktes til gitte automater.
  • Bruksområde: Settefiskanlegg, fjørfe- og griseoppdrett.
  • Kapasitet: 1,2 – 6 t/t
  • Materiale: Galvanisert stål, rustfritt eller sjøvannsbestandig Alu.

Helland Silosystem kan levere rundtransportøranlegg med egenutviklede, skånsomme bend og elektrisk roterende ventiler uten innvendige kanter. Slike anlegg benyttes blant annet i næringsmiddelindustrien på grunn av sin skånsomhet og driftssikkerhet.

Koppelevatorer

Koppelevatorer brukes til vertikal løfting fra 2 til 60 meter. Vi tilbyr flere modeller alt etter hva som skal fraktes, enten det er fôr, korn eller lignende tørre, pulverformede, ikke-slitende, ikke-pakningsmaterialer med partikkelstørrelser opp til 13mm.

Fôret mates inn i innløpsrøret som er inkludert i fotseksjonen til siloen. Derfra plukkes dette kontinuerlig opp med nøye tilpassede kopper, festet i samme avstand til et endeløst belte som roterer rundt en fot og en hovedrulle. Koppene tømmes gjennom en utløpstut i hovedseksjonen med sentrifugalkraft etter passering av det øvre rullehjulet.

Koppelevatorer brukes typisk i håndterings- og lagringssystemer for fôr, kjerner, korn og andre materialer, samt i forskjellige typer materialhåndteringssystemer.

Redler

Redler brukes til horisontal transport av fôr eller korn, enten det gjelder fylling og fordeling mellom siloer eller transport fra en «grav».

Fraktemetoden er skånsom og har god kapasitet. Utstyret leveres i galvanisert utførelse og kan monteres ute. Det leveres også med motorer og spjeld slik at innholdet slippes nøyaktig der det skal.

Blåseanlegg

Helland Silosystem leverer blåseanlegg for fylling av silo og skånsom transport av pellets med kapasitet fra 2 – 15 tonn per time.

Våre blåseløsninger er skånsomme, noe som understøttes både av dokumenterte tester og ikke minst av tilbakemeldinger fra fornøyde kunder.

Blåseanlegg går til fylling av siloer eller fra siloer til kai. Rørsystemet som benyttes er Helland 99 og OK 160.

Utviklet og produsert i Norge siden 1965