Industri

Siloer og transportører

Helland Silosystem har lang erfaring med produksjon av siloer og transportører til bioanlegg, granulat-, kalk-, sement- og kornanlegg m.m.

Vi tilbyr flere ulike modeller med ulike egenskaper og designer den beste løsningen for kunden i henhold til dimensjoner, materialer og mengder.

Siloer

Helland Silosystem produserer flere ulike inne- og utendørs silomodeller til industribedrifter både i Norge og i utlandet.

Hver leveranse tilpasses kundens unike behov med hensyn til materialer, mengder og dimensjoner.

Dersom det oppstår problemer med å tømme innholdet i siloen, tilbyr vi ulike løsninger:

  • Mekanisk utmater
  • Vibrator
  • Luftkanoner
  • Luft-dyser

Helland Storsekktrakt

Helland Storsekktrakt er en robust trakt til formel, pulver, pellets, granulat m.v. Den leveres med 45 graders kjegle som standard og fås i størrelsene 2300 liter og 4000 liter. Den har en 300×300 utgang, men kan også leveres med overganger til OK160.

Storsekktrakten er produsert i galvanisert stål og leveres i byggesett eller ferdig sammenskrudd. ​

Sement og mørtel

Helland System fører enkle siloer for oppbevaring og utdosering av betong. Betongen mellomlagres i siloen og transporteres flytende ut.

Skruene som er spesialdesignet for å håndtere sementen, er lette å rengjøre. Siloen kan leveres i flere størrelser og kapasiteter alt etter behov, fra 4m3/t til 220m3/t.

Ved hjelp av vår Wetmix skrue overføres tørrstoffet inn i blandingssonen, der vann tilsettes for å produsere våtmørtel. Det tørre, forblandede materialet kan mates fra silo eller sekk.

Med SINT engineering-polymer rengjøres mørtelmikseren på under to minutter.

Bioanlegg / Pellets-silo

Helland Silo leverer tilpassede siloer til bruk i bioanlegg. Dette kan være plassbesparende firkantede innesiloer eller solide utesiloer med lagringskapasitet fra 3m3 til 100m3.

Siloene leveres komplette med eksplosjonsluke og overtrykksventil i henhold til gjeldende krav. Påfyllingsrør og robuste skrueløsninger frakter pelletsen til brenneren, og motor og el-styring tilpasses behovene i det enkelte anlegg.

Fiber- og granulatsilo

Helland Silo har levert løsninger til fiberanlegg over hele Norge. Vi tilbyr transportører og lagring av cellulosefiber i pelletsform.

Anlegget består av et blåseanlegg til fylling av fiberpellets fra storsekk til silo, samt fylling fra silo til beholder. Transportskruen fra beholderen doserer fiber til vekt.

Betongsilo

Helland Silosystem leverer betongsiloer på opp til 100 m3. Disse kan tilpasses både stativ, leider og rekkverk. Siloene levers i helsveist lakkert stål eller som robuste, sammenskrudde siloer, mer kostnadseffektive å frakte.

Siloene produseres med vibrator eller mekaniske utmatere og kan også utstyres med sikkerhetsventiler og måleenheter for overvåking av innholdet.

Helland Silosystem har også et større utvalg transportører og tilbyr flere ulike motorer og el-styringer, som alle kan tilpasses den enkelte leveranse.

Kalksiloanlegg

Helland 300 S Kalksilo produseres i galvanisert eller rustfritt stål i størrelser opp til 48m3. Mekanisk utmatere sikrer at kalken kommer fint ut av siloen og robuste industriskruer at kalken transporteres og doseres i riktige mengder.

Siloen kan drives ved hjelp av vannkraft eller elektriske motorer.

Glassfibersilo for salt

Lagring og håndtering av salt krever spesielt utstyr både for å tåle egenvekt og korrosjon.

Vi tilbyr glassfibersiloer beregnet for oppbevaring av salt fra 2m3 til 25m3. Siloene kan leveres med stativ, rekkverk og leider og kan utstyres med måleenheter for overvåking av innholdet. Motor og styringer tilpasses siloen etter behov.

Vi benytter rustfrie transportører 316 når saltet fraktes til ønsket enhet.

Helland Silosystem kan blant annet levere:

  • Praktiske siloer for oppbevaring av veisalt med tappespjeld og kvern for klumper
  • Sekketrakter for åpning av storsekker med salt
  • Siloer for oppbevaring av salt og transportører til større anlegg som blant annet landbasert oppdrett.

Utviklet og produsert i Norge siden 1965