Elektronisk styring

Vi lagerfører og tilbyr elektronisk styringer for motorer til fôrskruer, alt fra manuelle motorvern til enkle styrebokser som inkluderer motorvern, sensorer, betjeningsbrytere og timer-relé. 

Motorvern

Dette er bokser for av/på-styring av motorer. Disse behøver ikke styrestrøm og kobles rett på hovedstrømmen til motoren:

Vi lagerfører følgende bokser:

 • 71300 – Motorvern 1,6 – 2,5A
 • 71350 – Motorvern 2,5 – 4A
 • 71400 – Motorvern 4 – 6,5A
 • Disse leveres med stjerne trekantvender ( Y/D ) 7,5KW eller trekantvender ( Y/D ) 15KW

Autoboks

Vi tilbyr en serie styrebokser med kontaktor, vern, sensor, timer-relé og betjeningsbryter(e).

Timer-relé benyttes for å å sikre at alt innholdet i silo ikke tømmes ved en feil.

71200 – Start MAN/Stopp MAN

 • Fôrskruen startes og stoppes manuelt og er sikret med justerbart tidsrelé for maks tid.
 • Bruksområde: Manuell betjening

​71550 – Start MAN/Auto Stopp

 • Fôrskruen startes manuelt og stoppes automatisk med nivåføler i toppen av utløpsrøret eller stoppes manuelt.
 • Sikret med justerbart tidsrelé for maks tid.
 • Bruksområde: Fylling av trillebår

71500 – Start/Stopp

 • Fôrskruen startes automatisk med nivåføler i bunn av siloen og stoppes med nivåføler i topprøret.
 • Sikret med justerbart tidsrelé for maks tid.
 • Bruksområde: Fôr til melkerobot og fôringsautomater.

71580 – Autoboks Fôrmixer/ekstern styring

 • En ekstern styring eller enhet kan starte og stoppe fôrskruen etter behov. Denne er sikret med et justerbart tidsrelé for makstid.
 • Bruksområde: Fylling av fôr i fôrvogn, tilkobling av fjernkontroll osv.

71700 – Autoboks med timerdisplay i front

 • Denne justerer tiden som fôrskruen skal svive for å dosere angitt mengde. På displayet endrer du enkelt tiden fôrskruen skal svive.
 • Sikret med justerbart tidsrelé for makstid.
 • Bruksområde: Dosering i fôrblander eller annet som krever dosering.

71800 – Start/Stopp med tid forsinking

 • Når nivået senkes under nivåføler, teller en føler ned til innstilt tid før fôrskruen starter. Når fôret når nivåføleren igjen, stoppes den.
 • Sikret med justerbart tidsrelé for maks tid.
 • Bruksområde: Skruer som er koblet etter hverandre – til melkerobot og fôrautomater.

Elektriske ventiler/spjeld

OK 160/100, toveis forgrener: Anvendes i forbindelse med blåsing. Manuell eller elektrisk spjel med tilbakemelding.   

​​Ø-100, toveis forgrener: Blir brukt for å styre fallende fôr i to retninger. Manuell eller elektrisk spjel med tilbakemelding.

 ​Vi leverer også skap med styringer tilpasset leveransene. Dette inkluderer frekvensomformere, mykstartere og betjeninger.

Utviklet og produsert i Norge siden 1965