Bremnes Seashore

Hvor: Rogaland
Beskrivelse: Aug 2017 og Feb 2019
Vår leveranse:8stk 28m3 siloer med fylling fra bulkbil eller storsekk via blåseanlegg.

Send oss gjerne en forespørsel